Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening
Arbetet är slutfört när du som kund är nöjd

Pågående Projekt

Projektet: “Fjäril”

MKEF bedriver ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Detta är ett treårigt projekt som startades första September 2012 och avslutas 31:a Augusti 2015. Samarbetspartner i projektet är tre kommuner: Växjö Kommun, Alvesta Kommun och Älmhults Kommun.

Målgruppen i projektet är, långtidsarbetslösa nya Svenskar som på grund av sin psykisk ohälsa har drabbats av stor social isolering.

MKEF vill verka utifrån frågeställningen ”hur kan verksamheter med arbetslösa och sjukskrivna, nya svenskar med psykiska funktionsnedsättningar utvecklas på ett mer innovativt arbetssätt”.

Vår idé är att bygga upp en verksamhet som långsiktigt skall sysselsätta långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna nya svenskar med psykiska funktionsnedsättningar.

Projektgruppen ska arbeta fram metoder i Kronobergs län för att kunna erbjuda målgruppen deltagande i projektet.

MKEF vill genom detta projekt hitta vägar för anpassad utbildning som kan leda till anpassad sysselsättning och arbete för målgruppen som idag har en mycket svag ställning på arbetsmarknaden.

Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer som har svårt att påbörja någon utbildning eller sysselsättning pga dålig psykiska hälsa.

Mål

Med projektet vill vi lyckas få målgruppen med psykisk funktionsnedsättning att klara sig på egen hand. Med detta menas att de ska kunna utföra arbete som de själva har satt upp, tala med andra – i små eller stora grupper – kunna åka tåg och annan transport utan att vara orolig. Vi vill även kunna få målgruppen att förstå att deras psykiska funktionsnedsättning inte bör hindra dem från att kunna arbeta, och att de ska kunna ta eget ansvar. Vi vill även uppnå att människor med psykisk funktionsnedsättning ska närma sig arbetsmarknaden på ett eller annat sätt, som till exempel att kunna bryta isoleringen, att kunna samarbeta i grupp.

Under den gångna tiden av projektet och i pågående projektverksamhet har vi följande språkgrupper; Spanska, Somaliska, Dari, Persiska, Arabiska, Bosniska, Romanska och Tjetjeniska. Eftersom språknivån i kombination med funktionsnedsättningar visat sig vara väldigt försvårande för målgruppen har Projektet tagit väldigt mycket tolktid i olika mötessammanhang men också i den pågående utbildningen och arbetsuppgifterna.

 

ARV_logo_RGB

 

Translate »