Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening
Arbetet är slutfört när du som kund är nöjd

Företagstjänster

MKEF hjälper små och medelstora företag samt föreningar och andra organisationer med exempelvis Företagsstäd eller Bokföring, redovisning och skattedeklarationer m.m.

 

Dusting

MKEF erbjuder kontorsstädning som utförs enligt överrenskommelse ex. en gång i veckan eller varannan vecka.

Följande moment ingår:

SAMTLIGA RUM

 • Dammsugning av golv och mattor
 • Fuktmoppning golv
 • Damning fria ytor
 • Borttagning av fläckar på speglar, lister och dörrar
 • Tömning papperskorgar

TOALETTER

 • Rengöring handfat och toalett in- och utvändigt

KÖK/PENTRY

 • Rengöring kök eller pentry
 • Avtorkning av arbetsbänk och diskbänk
 • MKEF tillhandahåller städmaterial. Kunden står för dammsugare och förbrukningsmaterial som toalettpapper och pappershanddukar men har möjlighet att beställa detta via MKEF.

omVåra kunder är små och medelstora företag från en mängd olika verksamheter och alla sorters bolagsformer samt föreningar och stiftelser. Vi erbjuder Dig kvalificerad redovisningshjälp på ett kostnadseffektivt sätt genom att vara Din coach. Vi anpassar våra uppdrag efter just Dina behov och önskemål så att Du lättare kan ägna Dig åt Din kärnverksamhet. Vi har en bra och nära kundrelation till våra kunder.

 

Vill du:

 • ha hjälp med löpande bokföring
 • ha momsen och skatten klar i tid.
 • ha mer tid till din egen verksamhet.
 • ha en genomgång av siffrorna varje månad.
 • att du lättare kan se hur din förening/företag mår för tillfället.

 

Vi har:

 • Bokföringsprogram som sammanställer alla företagets/föreningens intäkter och kostnader så att bolagets resultat och balansräkning alltid finns uppdaterad.
 • Uppdaterat oss med olika kurser och utbildningar.
 • Mer än 15 års erfarenhet av ekonomi- och redovisningsarbete.
 • Lång erfarenhet som ekonomiansvarig från olika föreningar.

 

Vi erbjuder:

 • Löpande bokföring, moms – och skattedeklarationer, bokslut och inkomst deklarationer.
 • Kundfakturering inklusive betalningsövervakning
 • Löneadministration
 • Övriga administrativa tjänster, där du som företagare/föreningsmedlem bestämmer vad du vill att vi skall hjälp ert företag/förening med.

 

Löpande Bokföring
Analyzing financial dataMKEF-s huvuduppgift är att sköta den löpande bokföringen åt företag/förening. Den största delen av våra kunder består av mindre företag inom en stor mängs olika verksamheter och flera föreningar. Företagen/föreningen skickar in sina underlag till oss varje månad. Våran uppgift blir då att sortera, kontera och registrera underlagen i datorn. När registreringen är klar får kunder en ekonomisk sammanställning i form av olika rapporter. Samt en färdig moms – och skatteredovisning som vi lämnar in till skatteverket via Internet.

 

Fakturering, Betalningsuppföljningar, krav mm
Vi hjälper företag/förening med fakturering, följa upp betalningar, hålla efter dåliga betalare samt vid behov upprättar räntefakturor. Betalningar och fakturering bör hanteras åtminstone månadsvis, för att undvika ansträngd likviditet eller missade förfallodatum. Vid fakturering ut mot kund är det viktigt att det blir rätt och detta kräver en del kommunikation mellan er och oss. Hur detta kommer att fungera med ert företag/förening kommer vi att diskutera om det finns en efterfråga av denna sortens tjänst hos er.

 

Löner
Att göra korrekta skatteavdrag, ta hänsyn till olika löneförmåner, betala ut korrekt lön, beräkna semesterersättning , sjukavdrag mm. Kan vara svårt och tidsödande. Med vår kunskap och våra löneprogram tar vi hand om detta på ett profetionellt sätt.

 

Bokslut och Deklarationer
Förutom den löpande bokföringen hjälper vi även till med att upprätta bokslut, årsredovsiningar samt inkomstdeklarationer åt våra kunder. Till årsboksluten sammanställer vi nödvändiga underlag som behövs för att underlätta arbetet för bolagets/föreningens revisor.

 

Rådgivning
Vi kommer även att fungera som en ekonomisk rådgivare som kommer med idéer och kunskap i olika ekonomiska frågor. Ni kommer alltid att kunna höra av er till oss ifall det uppstår några problem och vi kommer att hjälpa er på bästa sätt.

tolkTolkar behövs i integrationen och vi anser att språktjänster är en del av integreringen. Hundratals språk talas i dagens Sverige! De flesta människor som har flyttat hit från andra länder lär sig svenska. Det sker dock i olika takt bl. a. beroende på tidigare utbildning och hur snabbt man lyckas komma ut på arbetsmarknaden. Nyanlända och människor som aldrig har studerat ett främmande språk samt har kort eller ingen skolgång bakom sig behöver tolk i sina kontakter med olika samhällsinstanser. Det har även visat sig att människan på äldre dagar tappar det inlärda främmande språket och återgår till sitt modersmål.

MKEF har resurser för språktjänster och erbjuder tolkservice av hög kvalitet till myndighetspersoner som i sitt dagliga arbete möter invandrare som inte behärskar svenska språket.

Vi erbjuder både telefontolk och platstolk. Våra tolkar täcker de största språkgrupperna i Sverige.

Translate »