Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening
Arbetet är slutfört när du som kund är nöjd

Ledning

MKEF har en extern styrelse som planerar och organiserar verksamheten. Styrelsen tillsätts årligen av årsmötet, vid tillsättandet bevakas att jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighetsaspekten uppfylls.

Den operativa verksamheten drivs och genomförs med ledning av:

 

 

Suzana Rovcanin Suzana Rovcanin Teodorescu
VD
Tfn. 0470-34 71 00
E-post: suzana@mkef.se
 

 

 

Translate »